Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polen) den 15. maj 2019 – Powiat Ostrowski mod Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

(Sag C-383/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Powiat Ostrowski

Sagsøgt: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 3 i direktiv 2009/103 1 fortolkes således, at forpligtelsen til at tegne en ansvarsforsikring for motorkøretøjer også omfatter de situationer, hvor en regional myndighed på grundlag af en domstolsafgørelse har erhvervet ejendomsretten til køretøjet, hvilket køretøj ikke kan startes, befinder sig på en privat ejendom i form af en overvåget parkeringsplads væk fra en offentlig vej og som følge af ejerens beslutning er bestemt til ophugning?

Skal denne bestemmelse endvidere fortolkes således, at der under disse omstændigheder ikke påhviler den regionale myndighed, der ejer køretøjet, en forpligtelse til at tegne en forsikring for køretøjet, uanset at dette påvirker det erstatningsansvar, som [garanti]fonden påtager sig over for skadelidte tredjeparter?

____________

1     EUT 2009, L 263, s. 11.