Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Poola) 15. mail 2019 – Powiat Ostrowski versus Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w Warszawie

(kohtuasi C-383/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Powiat Ostrowski

Kostja: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta1 artiklit 3 tuleb tõlgendada nii, et mootorsõidukite kasutamisega seotud tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimise kohustus hõlmab ka selliseid olukordi, kus kohaliku omavalitsuse üksus (maakond) on omandanud kohtuotsuse alusel sellise sõiduki omandiõiguse, mis ei ole sõidukõlblik, asub eraterritooriumil ehk väljaspool avalikku teed paiknevas valvega parklas ning on sõiduki omaniku otsusega määratud lammutamisele?

Või tuleks seda tõlgendada nii, et sellistel asjaoludel ei lasu kohaliku omavalitsuse üksusel kui sõiduki omanikul kindlustamise kohustust, ilma et see piiraks fondi vastutust kahju kannatanud kolmandate isikute suhtes?

____________

1 ELT 2009, L 263, lk 11.