Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. svibnja 2019. uputio Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Poljska) – Powiat Ostrowski protiv Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

(predmet C-383/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Powiat Ostrowski

Tuženik: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Prethodna pitanja

Treba li članak 3. Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti1 tumačiti na način da se obveza ugovaranja osiguranja od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila odnosi i na situacije u kojima je jedinica lokalne samouprave – okrug – na temelju sudske odluke postala vlasnik vozila koje nije u voznom stanju i nalazi se na privatnom zemljištu koje je nadzirano parkiralište izvan javne ceste te je, prema odluci njegova vlasnika, namijenjeno za uništenje?

Ili ga pak treba tumačiti na način da, ne dovodeći u pitanje odgovornost Fonda prema trećim žrtvama, jedinica lokalne samouprave kao vlasnik vozila u takvim okolnostima nije obvezna ugovoriti osiguranje?

____________

1 SL 2009, L 263, str. 11.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku; poglavlje 6., svezak 7., str. 114.