Language of document :

Az Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Lengyelország) által 2019. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Powiat Ostrowski kontra Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (székhelye: Varsó)

(C-383/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Az alapeljárás felei

Felperes: Powiat Ostrowski

Alperes: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (székhelye: Varsó)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás olyan esetekre is kiterjed, amelyekben a területi önkormányzat – a járás – bírósági határozat alapján megszerzi egy olyan gépjármű tulajdonjogát, amely nem alkalmas a forgalomban való részvételre, magántulajdonban lévő, őrzött parkolóban, közúton kívül tárolják, és a tulajdonosa döntése alapján meg kell semmisíteni?

Vagy úgy kell-e értelmezni e rendelkezést, hogy ilyen körülmények között a területi önkormányzatot, mint a jármű tulajdonosát – az alap által a károsult harmadik személyekkel szemben viselt felelősség sérelme nélkül – nem terheli biztosítási kötelezettség?

____________

1 HL 2009. 263., 11. o.