Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. maijā iesniedza Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polija) – Powiat Ostrowski/ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

(Lieta C-383/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Pamatlietas puses

Prasītājs: Powiat Ostrowski

Atbildētājs: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/103/EK 1 (2009. gada 16. septembris) par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību 3. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka pienākums noslēgt mehānisko transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu aptver arī situācijas, kad teritoriāla pašvaldības vienība – apriņķis –, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ieguva īpašumā transportlīdzekli, kas nav piemērots braukšanai un atrodas privātā teritorijā – apsargātā autostāvvietā – ārpus koplietošanas ceļiem un īpašnieka lēmuma rezultātā tas ir paredzēts likvidēšanai?

Vai arī tas ir jāinterpretē tādējādi, ka šādos apstākļos teritoriālajai pašvaldības vienībai kā transportlīdzekļa īpašniekam nav pienākuma to apdrošināt, neskarot atbildību, kuru fonds uzņemas attiecībā uz cietušajām trešajām personām?

____________

1 OV 2009, L 263, 11. lpp.