Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polonia) la 15 mai 2019 – Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, cu sediul în Varşovia

(Cauza C-383/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Părțile din procedura principală

Reclamant: Powiat Ostrowski

Pârât: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, cu sediul în Varşovia

Întrebările preliminare

Articolul 3 [din Directiva 2009/1031 ] trebuie interpretat în sensul că obligația încheierii unui contract de asigurare de răspundere civilă auto există și în situațiile în care o colectivitate teritorială – district – a dobândit, în baza unei hotărâri judecătoreşti, dreptul de proprietate a asupra vehiculului, care nu este apt să circule şi se află pe o proprietate privată constând într-o parcare securizată, în afara drumurilor publice, şi, ca urmare a deciziei proprietarului, este destinat distrugerii?

Acest articol trebuie interpretat şi în sensul că, în aceste condiții, obligația de asigurare nu revine colectivităţii teritoriale, în calitate ca proprietar al vehiculului, fără a aduce atingere răspunderii pe care fondul și-o asumă în raport cu terții prejudiciați?

____________

1 JO 2009, L 263, p. 11.