Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Poljska) 15. maja 2019 – Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

(Zadeva C-383/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Powiat Ostrowski

Tožena stranka: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3 [Direktive 2009/103]1 razlagati tako, da obveznost sklenitve pogodbe o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil zajema celo take primere, v katerih je lokalna skupnost – powiat (okrožje) – na podlagi sodne odločbe pridobila lastninsko pravico na vozilu, ki ni vozno in ki je na zasebnem zemljišču, ki je varovano parkirišče izven javnih cest, ter ki bo v skladu z odločitvijo lastnika uničeno?

Ali pa ga je treba razlagati tako, da – brez poseganja v odgovornost sklada v razmerju do tretjih oškodovanih oseb – v takih okoliščinah lokalna skupnost kot lastnica vozila nima obveznosti zavarovanja?

____________

1 UL 2009, L 263, str. 11.