Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Španělsko) dne 16. dubna 2019 – R.C.C. v. M.O.L.

(Věc C-314/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: R.C.C.

Žalovaná: M.O.L.

Předběžná otázka

Vztahuje se článek 1 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů 1 , a tudíž obsah této směrnice na situaci, kdy osoba pověřená notářským úřadem, úřední osoba, která je zároveň soukromým zaměstnavatelem zaměstnanců vykonávajících pro ni pracovní činnost, přičemž tento vztah je upraven obecnými pracovněprávními předpisy a odvětvovou kolektivní smlouvou jako pracovní poměr u zaměstnavatele, nahradí jinou předchozí osobu pověřenou notářským úřadem, která přestala vykonávat svoji činnost, převezme její agendu a nadále vykonává činnost na stejném pracovišti, s tím stejným zázemím a převezme zaměstnance, kteří vykonávali činnost pro předchozího notáře, osobu pověřenou notářským úřadem, na základě pracovněprávního vztahu?

____________

1 Úř. věst. 2001, L 82, s. 16