Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. travnja 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španjolska) – R.C.C. protiv M.O.L.

(predmet C-314/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: R.C.C.

Tuženik: M.O.L.

Prethodno pitanje

Primjenjuje li se članak 1. stavak 1. točka (a) Direktive Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona1 , a time i sadržaj navedene direktive, na situaciju u kojoj javni bilježnik – kao javni službenik koji je istodobno i privatni poslodavac osobama koje zapošljava u svojoj službi čiji je status uređen općim propisima o radu i sektorskim kolektivnim ugovorom – nasljeđuje ured drugog javnog bilježnika koji prestaje s radom, preuzima njegov upisnik akata, nastavlja obavljati djelatnost u istom uredu i istim materijalnim sredstvima te preuzima osoblje koje je do tada radilo za njegova prethodnika?

____________

1 SL 2001., L 82, str. 16. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 151.)