Language of document :

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spanyolország) által 2019. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – R. C. C. kontra M. O. L.

(C-314/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Az alapeljárás felei

Felperes: R. C. C.

Alperes: M. O. L.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Alkalmazható-e [a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i] 2001/23/EK tanácsi irányelv1 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja és ennélfogva az irányelv tartalma olyan esetben, amelyben a közjegyzői iroda vezetője, aki állami tisztviselő és egyúttal az iroda munkavállalóinak magánjogi munkáltatója – amely munkavégzésre irányuló jogviszonyt az általános munkajogi szabályok és az ágazati kollektív szerződés szabályozza –, továbbá aki – az irattár átvételével – a közjegyzői iroda másik, korábbi közjegyzőjének álláshelyét tölti be, akinek tevékenysége az adott helyen megszűnt, a munkavégzést ugyanazon telephelyen, ugyanazon eszközökkel folytatja, és aki átveszi azon személyi állományt, amelynek tagjai az álláshelyet korábban betöltő közjegyző számára munkaviszony keretében végeztek munkát?

____________

1 HL 2001. L 82., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 98. o.