Language of document :

2019 m. balandžio 16 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje R.C.C. / M.O.L.

(Byla C-341/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: R.C.C.

Kita apeliacinio proceso šalis: M.O.L.

Prejudicinis klausimas

Ar 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvos 2001/23/EB1 dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo 1 straipsnio 1 dalies a punktas, taigi ir direktyvos turinys yra taikytini tokiu atveju, kai notaro kontorai vadovaujantis asmuo yra valstybės pareigūnas, kuris kartu yra ir privatus darbdavys savo darbuotojams (jo, kaip darbdavio, santykiai reglamentuojami bendraisiais darbo teisės aktais ir sektoriaus kolektyvine sutartimi), kuris perėmė veiklą iš ankstesnio notaro kontorai vadovavusio asmens, nutraukusio savo veiklą, taip pat perėmė jo registrą, ir kuris toliau vykdo veiklą tame pačiame padalinyje, naudodamasis ta pačia materialine struktūra ir perėmęs darbuotojus, dirbusius ankstesniam notarui, vadovavusiam tai notaro kontorai?

____________

1 OL L 82, 2001, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 98.