Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Španija) 16. aprila 2019 – R.C.C./M.O.L.

(Zadeva C-314/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: R.C.C.

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku s pritožbo: M.O.L.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se člen 1(1)(a) Direktive Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov1 in s tem vsebina Direktive uporablja v primeru, da vodja notarske pisarne – ki je javni uslužbenec in hkrati zasebni podjetnik z zaposlenimi delavci, pri čemer odnos z njim kot delodajalcem urejata splošna delovna zakonodaja in sektorska kolektivna pogodba – nadomesti prejšnjega vodjo te notarske pisarne, ki je nehal opravljati dejavnost, in prevzame njegov arhiv, nadaljuje z opravljanjem dejavnosti v istem delovnem centru z isto materialno strukturo ter prevzame zaposlene, ki so delali za prejšnjega notarja, ki je vodil to pisarno?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 98.