Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien) den 16 april 2019 – R.C.C. mot M.O.L.

(Mål C-314/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parter i det nationella målet

Klagande: R.C.C.

Motpart: M.O.L.

Tolkningsfråga

Är artikel 1.1 a i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter1 , och därmed bestämmelserna i direktivet, tillämplig i ett fall där innehavaren av ett notariat, en offentlig tjänsteman som samtidigt är privat arbetsgivare med anställd personal, vars anställningsförhållande regleras av allmän arbetslagstiftning och branschens kollektivavtal, efterträder en tidigare innehavare av notariatet som lämnat sin tjänst, tar över dennes arkiv, fortsätter att bedriva verksamheten på samma arbetsplats, med samma materiella struktur, och övertar den personal som var anställd av den tidigare notarien som var innehavare av tjänsten?

____________

1 EUT L 82, 2001, s. 16.