Language of document :

Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 8. mai 2019 aasta määrus (Tribunalul Bucureşti eelotsusetaotlus – Rumeenia) – SC Mitliv Exim SRL versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(kohtuasi C-9/19)1

(Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 – Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimusele vastuse andmise vajadust põhjendatakse – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Bucureşti

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: SC Mitliv Exim SRL

Kostja: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Resolutsioon

Tribunalul Bucureşti (Bukaresti apellatsioonikohus, Rumeenia) 8. juuni 2018. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.

____________

1 ELT C 131, 08.4.2019.