Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 8.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Bucureşti – Romania) – SC Mitliv Exim SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală ja Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(asia C-9/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla – Pääasian tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja sekä syitä, joiden vuoksi ennakkoratkaisukysymykseen olisi tarpeen vastata, ei ole täsmennetty riittävästi – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Bucureşti

Asianosaiset

Valittaja: SC Mitliv Exim SRL

Vastapuolet: Agenția Națională de Administrare Fiscală ja Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Määräysosa

Tribunalul Bucureştin (Bukarestin alioikeus, Romania) 8.6.2018 tekemällään päätöksellä esittämän ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.

____________

1 EUVL C 131, 8.4.2019.