Language of document :

2019 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunalul Bucureşti (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC Mitliv Exim SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Byla C-9/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis – Pakankamos informacijos dėl pagrindinės bylos faktinių ir teisinių aplinkybių, taip pat motyvų dėl atsakymo į prejudicinį klausimą reikalingumo nenurodymas – Akivaizdus nepriimtinumas)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SC Mitliv Exim SRL 

Atsakovės: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Rezoliucinė dalis

2018 m. birželio 8 d. Tribunalul Bucureşti (Bukarešto apygardos teismas, Rumunija) sprendimu pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.

____________

1 OL C 131, 2019 4 8.