Language of document :

Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 8. maija rīkojums (Tribunalul Bucureşti – (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Lieta C-9/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemeslu, kas pamato atbildes uz prejudiciālo jautājumu vajadzību, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC Mitliv Exim SRL

Atbildētājas: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Rezolutīvā daļa

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Tribunalul Bucureşti (Bukarestes apgabaltiesa, Rumānija) iesniegusi ar 2018. gada 8. jūnija lēmumu, ir acīmredzami nepieņemams.

____________

1 OV C 131, 8.4.2019.