Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 8 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Bucureşti - Roumânia) – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Cauza C-9/19)1

(Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții – Lipsa unor precizări suficiente cu privire la contextul factual și normativ al litigiului principal, precum și la motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebarea preliminară – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: româna

Instanța de trimitere

Tribunalul Bucureşti

Părțile din procedura principală

Reclamantă: SC Mitliv Exim SRL

Pârâte: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară formulată de Tribunalul București (România), prin decizia din 8 iunie 2018, este vădit inadmisibilă.

____________

1     JO C 131, 8.4.2019.