Language of document :

Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 8. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti – Romunija) – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Zadeva C-9/19)1

(Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bucureşti

Stranke

Tožeča stranka: SC Mitliv Exim SRL

Toženi stranki: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (okrožno sodišče v Bukarešti, Romunija) z odločbo z dne 8. junija 2018, je očitno nedopusten.

____________

1 UL C 131, 8.4.2019.