Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Cluj (Rumeenia) 3. juunil 2019 – SC C.F. SRL versus A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

(kohtuasi C-430/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Cluj

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SC C.F. SRL

Vastustajad: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

Eelotsuse küsimused

1.    Kas silmas pidades kaitseõiguste tagamise põhimõtet, nagu see on siiani määratletud Euroopa Kohtu praktikas (kohtuasjad Solvay, Sopropé, Organizações de Calçado Lda ja Ispas), võib ja peab eraõiguslikule isikule tehtud maksualase haldusakti sõnaselgelt tühistama juhul, kui eraõiguslikul isikul ei ole olnud võimalust tutvuda teabega, mille alusel tema suhtes haldusakt tehti, hoolimata asjaolust, et selles haldusaktis viidatakse mõnele haldustoimiku osale?

2.    Kas neutraalsuse, proportsionaalsuse ja võrdväärsuse põhimõtetega on vastuolus see, kui sisendkäibemaksu ja äriühingu tulumaksu mahaarvamise õiguse teostamisel ei lubata äriühingul, mille maksualane käitumine on laitmatu, äriühingu tulumaksu maha arvata tarnijate maksukäitumise pärast, mida peetakse sobimatuks selliste tegurite alusel, nagu inimressursside puudumine ja transpordivahendite puudumine, millele lisandub asjaolu, et maksuhaldur ei tõenda tegevust, millest tuleneb vastavate tarnijate maksuõiguslik/kriminaalvastutus?

3.    Kas liidu õigusega on kooskõlas riigisisene tava, mis muudab sisendkäibemaksu ja äriühingu tulumaksu mahaarvamisõiguse teostamise sõltuvaks liikmesriigi maksuõigusnormidega selgelt ja täpselt kindlaksmääramata täiendavate tõendavate dokumentide, lisaks maksuarvele muude tõendavate dokumentide, nagu kulukalkulatsioon ja vahearuanne, omamisest?

4.    Kas kohtuasja WebMindLicenses silmas pidades võib leida, et tegemist on maksupettusega, kui maksukohustuslane ostab kaupu ja teenuseid teiselt maksukohustuslaselt, kellele kehtib maksusüsteem, mis erineb kõnealusele maksukohustuslasele kehtivast maksusüsteemist?

____________