Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. lipnja 2019. uputio Tribunalul Cluj (Rumunjska) – SC C.F. SRL protiv A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

(predmet C-430/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Cluj

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC C.F. SRL

Tuženici: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

Prethodna pitanja

1.    Treba li i mora li, s obzirom na načelo poštovanja prava na obranu, kao što proizlazi iz sudske prakse Suda (predmeti Solvay, Sopropé Organizações de Calçado Lda i Ispas), posljedica nedostatka mogućnosti pristupa fizičke osobe informacijama na temelju kojih je donesen upravni porezni akt biti njegova ništetnost, unatoč činjenici da se taj akt poziva na neke elemente iz upravnog spisa?

2.    Sprječavaju li načela neutralnosti, proporcionalnosti i ekvivalentnosti ostvarivanje prava na odbitak u području PDV-a i poreza na dobit poduzeća u slučaju društva s besprijekornim postupanjem s poreznog stajališta, kojem se uskraćuje ostvarivanje prava na odbitak u području poreza na dobit poduzeća zbog poreznog postupanja dobavljača koje se smatra neodgovarajućim na temelju elemenata poput nedostatka ljudskih resursa, nedostatka prijevoznih sredstava, čemu se dodaje činjenica da porezno tijelo ne pruža dokaz ni o jednoj aktivnosti iz koje proizlazi porezna/kaznena odgovornost tih dobavljača?

3.    Je li u skladu s pravom Unije nacionalna praksa koja ostvarivanje prava na odbitak na području PDV-a i poreza na dobit poduzeća uvjetuje posjedovanjem drugih popratnih dokumenata osim fiskalnih računa, kao što su npr. procjena troškova i izvješće o napretku radova, dodatni popratni dokumenti koje nacionalna porezna vlast ne određuje na jasan i precizan način?

4.    Može li se, u smislu presude u predmetu WebMindLicenses, smatrati da je riječ o poreznoj prijevari u slučaju u kojem porezni obveznik kupi dobra i usluge od drugog poreznog obveznika koji je korisnik drugačijeg poreznog režima od onoga poreznog obveznika o kojem je riječ?

____________