Language of document :

A Tribunalul Cluj (Románia) által 2019. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC C. F. SRL kontra A. J. F. P. M., D. G. R. F. P. C.

(C-430/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Cluj

Az alapeljárás felei

Felperes: SC C. F. SRL

Alperesek: A. J. F. P. M., D. G. R. F. P. C.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A védelemhez való jog tiszteletben tartásának a Bíróság ítélkezési gyakorlatában (a Solvay ügyben, a Sopropé Organizações de Calçado Lda ügyben és az Ispas ügyben) eddig felvázolt elve alapján kifejezett semmisséggel szankcionálható és szankcionálandó-e a magánszeméllyel szemben meghozott adóigazgatási határozat abban az esetben, ha a magánszemélynek annak ellenére nem volt lehetősége hozzáférni azokhoz az adatokhoz, amelyek alapján vele szemben meghozták a közigazgatási és adójogi határozatot, hogy a határozat a közigazgatási iratanyag egyes elemeire utal?

Ellentétes-e a semlegesség, az arányosság és az egyenértékűség elvével a héa és a társasági adó levonásához való jog gyakorlása egy adójogi szempontból kifogástalan magatartást tanúsító olyan társaság esetében, amelytől a társasági adó levonásához való jog gyakorlását beszállítóinak adójogi magatartása miatt tagadják meg, amely olyan tényezők alapján, mint az az emberi erőforrások és a szállítóeszközök hiánya, feltételezetten nem megfelelő, amihez még az a tény is hozzájárul, hogy az adóhatóság nem szolgáltat bizonyítékot semmilyen olyan tevékenységre nézve, amelyből az egyes beszállítók adójogi/büntetőjogi felelősségük következne?

Összeegyeztethető-e az uniós joggal az olyan nemzeti gyakorlat, amely a héa és a társasági adó levonásához való jog gyakorlását az adót tartalmazó számlán felül más, a nemzeti adójogi szabályozás által egyértelműen és pontosan meg nem határozott további igazoló dokumentumoknak – mint például kiadások előrejelzésének és a munka terén elért előrehaladásnak – a meglétéhez köti?

A WebMindLicenses ügyben hozott ítélet tükrében úgy tekinthető-e, hogy adócsalás valósul meg abban az esetben, ha valamely adóalany a szóban forgó adóalanyétól eltérő adózás hatálya alá tartozó másik adóalanytól vásárol termékeket és szolgáltatásokat?

____________