Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) dne 6. května 2019 – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, PM, RO, SP, TQ v. QN, UR, VS, WT, Autoritatea Naţională pentru Turism, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

(Věc C-357/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, PM, RO, SP, TQ

Odpůrci: QN, UR, VS, WT, Autoritatea Naţională pentru Turism, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

Předběžné otázky

Musí být čl. 19 odst. 1 SEU, čl. 325 odst. 1 SFEU, čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 2 odst. 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 SEU, jakož i zásada právní jistoty vykládány v tom smyslu, že brání přijetí rozhodnutí ze strany orgánu stojícího mimo soudní moc, Curtea Constituțională a României (Ústavní soud, Rumunsko), kterým je rozhodnuto o legitimitě složení soudních senátů, čímž vytváří předpoklad pro přijetí mimořádných opravných prostředků proti pravomocným rozsudkům vydaným během určitého časového období?

Musí být čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že brání zjištění ze strany orgánu stojícího mimo soudní moc, které je ve vnitrostátním právu závazné a týká se neexistence nezávislosti a nestrannosti soudního senátu, jehož členem je soudce s řídícími funkcemi, který nebyl jmenován náhodným způsobem, ale na základě transparentního pravidla, které bylo účastníkům řízení známo a nerozporovali jej, jež je použitelné na všechny věci, které tento senát projednává?

Musí být přednost unijního práva vykládána v tom smyslu, že vnitrostátnímu soudu umožňuje upustit od uplatnění rozhodnutí Ústavního soudu, které bylo vydáno ve věci týkající se ústavního sporu, jež je podle vnitrostátního práva závazné?

____________