Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Milano (Itálie) dne 23. dubna 2019 – Condominio di Milano v. Eurothermo SpA

(Věc C-329/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Milano

Účastníci původního řízení

Žalobce: Condominio di Milano

Žalovaná: Eurothermo SpA

Předběžná otázka

Brání pojem „spotřebitel“ ve smyslu směrnice 93/13/EHS1 kvalifikaci právního subjektu (jako je společenství vlastníků jednotek v italském právním řádu), který nelze podřadit pod pojem „fyzická osoba“ ani „právnická osoba“, pokud tento právní subjekt uzavírá smlouvu pro účely nesouvisející s profesní činností a nachází se v nerovném postavení vůči prodávajícímu nebo poskytovateli, a to jak z hlediska vyjednávací síly, tak úrovně informovanosti, jako spotřebitele?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29).