Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 23. aprillil 2019 – Condominio di Milano versus Eurothermo SpA

(kohtuasi C-329/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Milano

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Condominio di Milano

Kostja: Eurothermo SpA

Eelotsuse küsimus

Kas mõistega „tarbija“ niisugusena, nagu seda on kasutatud direktiivis 93/13/EMÜ1 , on vastuolus see, kui tarbijaks kvalifitseeritakse (niisugune) isik (nagu ühistu Itaalia õiguskorras), kes ei ole taandatav mõistele „füüsiline isik“ või „juriidiline isik“, olukorras, kus see isik sõlmib lepingu muudel eesmärkidel kui kutsetegevus ja on müüja või teenuseosutaja suhtes nõrgemas positsioonis nii seoses läbirääkimistega kui ka informeerituse poolest?

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).