Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 23.4.2019 – Condominio di Milano v. Eurothermo SpA

(asia C-329/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Condominio di Milano

Vastaaja: Eurothermo SpA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 93/13/ETY1 mukainen kuluttajan käsite esteenä (Italian oikeusjärjestyksessä tarkoitetun asunnonomistajien yhtymän kaltaisen) yhtymän, jonka ei voida katsoa kuuluvan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön käsitteen piiriin, luonnehtimiselle kuluttajaksi, kun tämä yhtymä tekee sopimuksen tarkoituksessa, joka ei kuulu sen ammatti- tai liiketoimintaan, ja se on elinkeinonharjoittajaan nähden heikommassa asemassa sekä neuvotteluaseman että tietojen osalta?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).