Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2019. uputio Tribunale di Milano (Italija) – Condominio di Milano protiv Eurothermo SpA

(predmet C-329/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Milano

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Condominio di Milano

Tuženik: Eurothermo SpA

Prethodno pitanje

Protivi li se definiciji potrošača iz Direktive 93/13/EEZ1 kvalifikacija potrošačem subjekta (kao što je suvlasnička zajednica zgrade u suvlasništvu prema talijanskom pravu) koji nije ni „fizička” ni „pravna” osoba, u slučaju kada taj subjekt sklopi ugovor u svrhe izvan profesionalne djelatnosti i nađe se u podređenom položaju u odnosu na trgovca po pitanju pregovaračkog položaja i razine informacija?

____________

1     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)