Language of document :

2019 m. balandžio 23 d. Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Condominio di Milano / Eurothermo SpA

(Byla C-329/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Condominio di Milano

Atsakovė: Eurothermo SpA

Prejudicinis klausimas

Ar remiantis sąvoka „vartotojas“, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 93/13/EEB1 , nėra draudžiama vartotoju pripažinti subjektą (tokį kaip daugiabučio namo savininkų bendrija, kaip ji apibrėžta Italijos teisės sistemoje), kurio negalima pripažinti „fiziniu asmeniu“ ar „juridiniu asmeniu“, kai toks subjektas sudaro sutartį su profesine veikla nesusijusiais tikslais ir atsiduria mažiau palankioje padėtyje nei pardavėjas ar tiekėjas tiek dėl galimybių derėtis, tiek dėl turimos informacijos.

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).