Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 23 aprilie 2019 – Condominio di Milano/Eurothermo SpA

(Cauza C-329/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Milano

Părțile din procedura principală

Reclamant: Condominio di Milano

Pârâtă: Eurothermo SpA

Întrebarea preliminară

Noțiunea de consumator, astfel cum este definită de Directiva 93/13/CEE1 , se opune calificării drept consumator a unei entități (precum condominiul din ordinea juridică italiană) care nu intră în sfera noțiunilor de „persoană fizică” și de „persoană juridică”, în cazul în care o astfel de entitate încheie un contract în scopuri care nu au legătură cu activitatea profesională și se găsește într-o situație de inferioritate față de un profesionist în ceea ce privește atât puterea de negociere, cât și puterea de informare?

____________

1     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273).