Language of document :

Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 30. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Modena - Itálie) – Azienda USL di Modena v. Comune di Sassuolo

(Věc C-26/19)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2, jednacího řádu Soudního dvora – Státní podpory – Národní zdravotní služba – Osvobození od daně z nemovitosti – Nemovitost pronajatá obchodní společnosti se smíšenou veřejnou a soukromou kapitálovou účastí, která vykonává činnost v podmínkách hospodářské soutěže s jinými zdravotnickými zařízeními výlučně se soukromou kapitálovou účastí“

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria provinciale di Modena

Účastníci původního řízení

Žalobce: Azienda USL di Modena

Žalovaná: Comune di Sassuolo

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Commissione tributaria provinciale di Modena (oblastní daňový soud v Modeně, Itálie) ze dne 25. října 2018 je zjevně nepřípustná.

____________

1 Úř. věst. C 164, 13.5.2019.