Language of document :

Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 30. april 2019 – Azienda USL di Modena mod Comune di Sassuolo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Modena – Italien)

(Sag C-26/19) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement – statsstøtte – nationalt sundhedsvæsen – fritagelse for skat af fast ejendom – ejendom, der er udlejet til et offentligt-privat selskab, som udbyder sundhedsydelser i konkurrence med andre plejehjem, der udelukkende er privatejede)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Commissione tributaria provinciale di Modena

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Azienda USL di Modena

Sagsøgt: Comune di Sassuolo

Konklusion

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria provinciale di Modena (retten i første instans i skatte- og afgiftsretlige sager i provinsen Modena, Italien) ved afgørelse af 25. oktober 2018 afvises, idet det er åbenbart, at den ikke kan antages til realitetsbehandling.

____________

1 EUT C 164 af 13.5.2019.