Language of document :

Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 30. aprilli 2019. aasta määrus (Commissione tributaria provinciale di Modena eelotsusetaotlus – Itaalia) – Azienda USL di Modena versus Comune di Sassuolo

(kohtuasi C-26/19)1

(Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Riigiabi – Riiklik tervishoiuteenus – Kinnisvaramaksu vabastus – Kinnisasi, mis on renditud osaliselt avalikus, osaliselt eraomandis olevale äriühingule, kes osutab tervishoiuteenuseid, konkureerides teiste, tervenisti erakapitalil põhinevate raviasutustega)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione tributaria provinciale di Modena

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: Azienda USL di Modena

Kostja: Comune di Sassuolo

Resolutsioon

Commissione tributaria provinciale di Modena (Modena provintsi maksukohus, Itaalia) 25. oktoobri 2018. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.

____________

1 ELT C 164, 13.5.2019.