Language of document :

Unionin tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) määräys 30.4.2019 (Commissione tributaria provinciale di Modenan (Italia) ennakkoratkaisupyyntö) – Azienda USL di Modena v. Comune di Sassuolo

(Asia C-26/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Kansallinen terveydenhuolto – Vapauttaminen kiinteistöverosta – Kiinteistö, joka vuokrataan monijakoisessa omistuksessa olevalle kaupalliselle yhtiölle, joka harjoittaa terveydenhuoltoalan toimintaa kilpaillen muiden, pelkästään yksityisessä omistuksessa olevien yritysten kanssa)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Modena

Pääasian menettelyn asianosaiset

Kantaja: Azienda USL di Modena

Vastaaja: Comune di Sassuolo

Tenor

Commissione tributaria provinciale di Modenan (Modenan maakunnallinen verotuomioistuin, Italia) 25.10.2018 tekemällään päätöksellä esittämän ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.

____________

1 EUVL C 164, 13.5.2019.