Language of document :

Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 30. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione tributaria provinciale di Modena - Italija) – Azienda USL di Modena protiv Comune di Sassuolo

(predmet C-26/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda – Državne potpore – Nacionalna zdravstvena služba –Izuzeće od poreza na nekretnine – Iznajmljivanje nekretnine trgovačkom društvu u javno-privatnom vlasništvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost u uvjetima tržišnog natjecanja s drugim zdravstvenim ustanovama koje su isključivo u privatnom vlasništvu )

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione tributaria provinciale di Modena

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Azienda USL di Modena

Tuženik: Comune di Sassuolo

Izreka

Zahtjev za prethodnu odluku koji je odlukom od 25. listopada 2018. uputio Commissione tributaria provinciale di Modena (Općinski porezni sud u Modeni, Italija) očito je nedopušten.

____________

1 SL C 164, 13. 5. 2019.