Language of document :

Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 30. aprīļa rīkojums (Commissione tributaria provinciale di Modena (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Lieta C-26/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Valsts atbalsts – Valsts veselības aprūpes dienests – Atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa – Nekustamais īpašums, kas iznomāts kādai jaukta kapitāla komercsabiedrībai, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, konkurējot ar citām pilnīgi privāta kapitāla ārstniecības iestādēm)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione tributaria provinciale di Modena

Pamatlietas puses

Prasītāja: Azienda USL di Modena

Atbildētāja: Comune di Sassuolo

Rezolutīvā daļa

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Commissione tributaria provinciale di Modena (Modenas Provinces Nodokļu lietu tiesa, Itālija) ir iesniegusi ar 2018. gada 25. oktobra lēmumu, ir acīmredzami nepieņemams.

____________

1 OV C 164, 13.5.2019.