Language of document :

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 30 april 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Modena - Italië) – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Zaak C-26/19)1

(Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Staatssteun – Nationale gezondheidsdienst – Vrijstelling van onroerendgoedbelasting – Onroerend goed dat is verhuurd aan een handelsvennootschap met gemengd kapitaal die in de gezondheidszorg concurreert met andere zorginstellingen met uitsluitend privaat kapitaal)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria provinciale di Modena

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Azienda USL di Modena

Verwerende partij: Comune di Sassuolo

Dictum

Het door de Commissione tributaria provinciale di Modena (belastingrechter in eerste aanleg Modena, Italië) bij beslissing van 25 oktober 2018 ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing is kennelijk niet-ontvankelijk.

____________

1 PB C 164 van 13.5.2019.