Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 30 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione tributaria provinciale di Modena - Italia) – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Cauza C-26/19)1

[Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Ajutoare de stat – Serviciu sanitar național – Scutire de impozitul pe imobile – Imobil dat în locațiune unei societăți comerciale constituite din capitaluri mixte care exercită o activitate sanitară în condiții de concurență cu alte unități sanitare constituite exclusiv din capitaluri private]

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione tributaria provinciale di Modena

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Azienda USL di Modena

Pârâtă: Comune di Sassuolo

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară formulată de Commissione tributaria provinciale di Modena (Comisia Fiscală Provincială din Modena, Italia) prin decizia din 25 octombrie 2018 este vădit inadmisibilă.

____________

1     JO C 164, 13.5.2019.