Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 30. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Modena – Taliansko) – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(vec C-26/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Štátna pomoc – Národná zdravotná služba –Oslobodenie od dane z nehnuteľností – Nehnuteľnosť prenajatá obchodnej spoločnosti so zmiešaným kapitálom vykonávajúcej zdravotnú činnosť za podmienok hospodárskej súťaže s inými zdravotníckymi zariadeniami s výlučne súkromným kapitálom)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale di Modena

Účastníci konania

Žalobkyňa: Azienda USL di Modena

Žalovaná: Comune di Sassuolo

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Modena (Provinčný daňový súd Modena, Taliansko) rozhodnutím z 25. októbra 2018, je zjavne neprípustný.

____________

1 Ú. v. EÚ C 164, 13.5.2019.