Language of document :

Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 30. aprila 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria provinciale di Modena – Italija) – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Zadeva C-26/19)1

(Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Državne pomoči – Nacionalna zdravstvena služba – Oprostitev plačila davka na nepremičnine – Nepremičnina, dana v najem gospodarski družbi z mešanim kapitalom, ki zdravstveno dejavnost opravlja v pogojih konkurence z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, ki so v celoti v zasebni lasti)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria provinciale di Modena

Stranki

Tožeča stranka: Azienda USL di Modena

Tožena stranka: Comune di Sassuolo

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria provinciale di Modena (pokrajinsko davčno sodišče v Modeni, Italija) z odločbo z dne 25. oktobra 2018, je očitno nedopusten.

____________

1 UL 2019, C 164, 13.5.2019.