Language of document :

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 30 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Commissione tributaria provinciale di Modena - Italien) – Azienda USL di Modena mot Comune di Sassuolo

(Mål C-26/19)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Statligt stöd – Nationellt hälso- och sjukvårdssystem – Skattebefrielse för byggnader – Byggnad som är uthyrd till ett offentligt-privat bolag som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster i konkurrens med andra inrättningar som är helt privatägda)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Modena

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Azienda USL di Modena

Svarande: Comune di Sassuolo

Avgörande

Det är uppenbart att den begäran om förhandsavgörande dom har hänskjutits av Commissione tributaria provinciale di Modena (skattenämnden i provinsen Modena, Italien) genom beslut av den 25 oktober 2018 ska avvisas.

____________

(1 ) EUT C 164, 13.5.2019.