Language of document :

Žalba koju je 15. veljače 2019. podnio Edison SpA protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 7. prosinca 2018. u predmetu T-471/17, Edison protiv EUIPO-a (EDISON)

(predmet C-121/19 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Edison SpA (zastupnici: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Zahtjev

primarno, ukinuti pobijanu presudu, konačno odlučiti o sporu i prihvatiti tužbu utvrđenjem da „Energia Elettrica” pripada u 4. razred osmog izdanja Nicanske klasifikacije te posljedično utvrditi da žig br. 003315991 nositelja Edison S.p.A. obuhvaća, između ostalog, „Energia Elettrica”;

podredno, ukinuti pobijanu presudu i vratiti predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje;

u svakom slučaju, naložiti EUIPO-u snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Opći sud je pogriješio time što je naveo da dokaz o tome da električna energija nije uključena u zajedničko i uobičajeno značenje naslova iz 4. razreda osmog izdanja Nicanske klasifikacije proizlazi iz naznake proizvoda električna energija na Grey-listu koji je izradio EUIPO za podnošenje prijava u smislu članka 28. stavka 8. UŽEU-a (točke 41., 46. i 54.). Prvo, pogreška koja se tiče prava proizlazi iz činjenice da je prijava za ograničenje žalitelja podnesena 15. lipnja 2015., dok je dokument na koji se poziva EUIPO izrađen Komunikacijom br. 1/2016 od 8. veljače 2016.. Dugo, isto tako je pogreška koja se tiče prava uzeti kao dokaz isključenja izraza Grey-list, koji je samo skup neobvezujućih tumačenja.

2.     Opći sud je pogrešno smatrao da se gorivima za rasvjetu mogu smatrati samo opipljivi proizvodi koji samostalno proizvode svjetlost. Pogreška koja se tiče prava je u tome što upravo nadležna tijela i gospodarski subjekti klasificiraju proizvode s obzirom na njihovu funkciju goriva za rasvjetu, klasificirajući ih kao robu koja stvara svjetlost i profit, ne ističući materiju shvaćenu u čisto fizičkom smislu proizvoda.

3.     Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava jer, ako se istakne da „gorivo” uključuje i gorivo za motore, jasno je da izraz „gorivo” treba proširiti tako široko da uključuje proizvode koji po svojoj prirodi ne uzrokuju aktivaciju motora vlastitim izgaranjem, kao što je upravo struja.

4.    Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče tumačenja time što je smatrao da električna energija nije uključena u „motorna goriva”, potpuno zanemarivši njezine funkcionalne značajke.

5.    Opći sud je počinio očitu pogrešku koja se tiče prava time što je smatrao da dokazi koje je iznio žalitelj nisu dovoljni za dokazivanje uključenosti električne energije u 4. razred.

6.    Nadalje, Opći sud je utemeljio svoju odluku i na dokumentu 1 koji je podnio EUIPO smatrajući da dokument datira iz kolovoza 2003. unatoč tome što je bilo jasno da datira iz lipnja 2003.

7.    Opći sud je samo potvrdio pravnu situaciju i neobrazložene odluke, unatoč dokazima koje su dostavili žalitelj i EUIPO. Navesti da na tržištu postoje električna vozila koja prometuju i zatim poreći da gospodarski subjekti (odnosno sami proizvođači tih vozila) smatraju električnu energiju gorivom, makar alternativnim, u suprotnosti je sa svakom logikom i lišava odluke EUIPO-a i Općeg suda njihova obrazloženja.

____________