Language of document :

2019 m. vasario 15 d. Edison S.p.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-471/17 Edison / EUIPO (EDISON)

(Byla C-121/19 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Edison S.p.A., atstovaujama advokatų D. Martucci ir F. Boscariol de Roberto

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą, priimti galutinį sprendimą byloje ir patenkinti ieškinį, nusprendžiant, kad „elektros energija“ patenka į Nicos klasifikacijos 8-ojo leidimo 4 klasę, o prekių ženklas Nr. 003315991, kurio savininkė yra Edison S.p.A., be kita ko, apima „elektros energiją“.

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti skundžiamą sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

Visais atvejais priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Bendrasis Teismas padarė klaidą, nusprendęs, kad, atsižvelgiant į sąvokos „elektros energija“ bendrą ir įprastą reikšmę, jos neįtraukimo į Nicos klasifikacijos 8-ojo leidimo 4 klasę įrodymas yra produkto „elektros energija“ nurodymas EUIPO parengtame nebaigtiniame sąraše, kiek tai susiję su pareiškimais pagal Reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 28 straipsnio 8 dalį (žr. 41, 46 ir 54 punktus). Pirma, teisės klaida grindžiama tuo, kad apeliantės apribojimo taikymo prašymas buvo pateiktas 2015 m. birželio 15 d., o dokumentas, kuriuo remiasi EUIPO, priimtas 2016 m. vasario 8 d. pranešimu Nr. 1/2016. Antra, taip pat teisiškai klaidinga vertinti kaip įrodymą sąvokos pašalinimą iš nebaigtinio sąrašo, kuris laikytinas tik neprivalomais išaiškinimais.

2.    Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad „illuminants“ galima laikyti tik materialius produktus, kurie savaime spontaniškai gamina šviesą. Teisės klaida grindžiama aplinkybe, kad būtent kompetentingos institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai klasifikuoja produktus, atsižvelgdami į jų funkciją „šviesti“, taigi klasifikuoja elektros energiją kaip produktą, kuris gamina šviesą ir teikia naudos, o produkto materialus pobūdis, t. y. tik jo fizinė išraiška, nėra svarbus.

3.    Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes iš jo teiginio, kad sąvoka „degalai“ taip pat apima variklinius degalus, matyti, kad ji suprantama labai plačiai ir apima tokius produktus, pavyzdžiui, elektros energiją, dėl kurių pobūdžio vykstant deginimo procesui variklis nepradeda veikti.

4.    Bendrasis Teismas padarė aiškinimo klaidą, kai nusprendė, kad elektros energija nepatenka į sąvoką „varikliniai degalai“, visiškai neatsižvelgęs į jos funkcines charakteristikas.

5.    Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią teisės klaidą, kai nusprendė, kad apeliantės pateiktų įrodymų nepakanka elektros energijos įtraukimui į 4 klasę įrodyti.

6.    Be to, Bendrasis Teismas savo sprendimą grindė taip pat EUIPO pateiktu Dokumentu Nr. 1, nurodęs, kad jis buvo priimtas 2003 m. rugpjūtį, nors yra aišku, kad jis priimtas 2003 m. birželį.

7.    Bendrasis Teismas iš esmės rėmėsi teisine situacija ir nepagrįstais sprendimais, užuot rėmęsis ieškovės ir EUIPO pateiktais įrodymais. Teigti, kad prekyboje yra elektrinių transporto priemonių, o paskui tvirtinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai (t. y. tų pačių priemonių gamintojai) nelaiko elektros energijos degalais, net alternatyviais, prieštarauja bet kokiai logikai ir dėl to EUIPO ir Bendrojo Teismo sprendimai yra nepagrįsti.

____________