Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Σουηδία) στις 18 Ιουνίου 2019 – Naturskyddsföreningen i Härryda και Göteborgs Ornitologiska Förening

(Υπόθεση C-474/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσες: Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening

Καθών: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, U.T.B.

Προδικαστικά ερωτήματα

1)     Έχει το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική πρακτική κατά την οποία η απαγόρευση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο όσα είδη απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της οδηγίας 2009/147 ή διατρέχουν κάποιον κίνδυνο ή υφίστανται μακροπρόθεσμη μείωση του πληθυσμού τους;    

2)    Έχουν οι όροι «εκ προθέσεως θανάτωση/παρενόχληση/καταστροφή» στο άρθρο 5, στοιχεία α΄ έως δ΄, της οδηγίας 2009/147 και στο άρθρο 12, στοιχεία α΄ έως γ΄, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική πρακτική κατά την οποία, εφόσον ο σκοπός των μέτρων είναι προδήλως διαφορετικός από τη θανάτωση ή την παρενόχληση των ειδών (όπως συμβαίνει, παραδείγματος χάριν, με τα μέτρα δασοκομίας ή χωροταξικής αναπτύξεως), προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι απαγορεύσεις πρέπει να συντρέχει κίνδυνος δυσμενών συνεπειών στην κατάσταση διατηρήσεως των ειδών οφειλόμενος στα εν λόγω μέτρα;

3)    Σε περίπτωση που η απάντηση σε οποιοδήποτε σκέλος του δευτέρου ερωτήματος είναι ότι προκειμένου να εφαρμοσθεί η απαγόρευση θα πρέπει να αξιολογηθεί η ζημία σε επίπεδο διαφορετικό του ατομικού, πρέπει η σχετική αξιολόγηση να λαμβάνει χώρα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κλίμακες ή επίπεδα;

α)    σε καθορισμένο, γεωγραφικά περιορισμένο μέρος του πληθυσμού, όπως ορίζεται στο στοιχείο α΄, για παράδειγμα, εντός των ορίων μιας περιοχής, του κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)    στον τοπικό πληθυσμό (βιολογικά απομονωμένο από τους λοιπούς πληθυσμούς του είδους)·

γ)    στον οικείο μετα-πληθυσμό·

δ)    στον συνολικό πληθυσμό του είδους εντός του σχετικού βιογεωγραφικού περιφερειακού τομέα της περιοχής κατανομής του;

4)    Έχει η έκφραση «βλάβη ή καταστροφή» του τόπου αναπαραγωγής των ζώων, στο άρθρο 12, στοιχείο δ΄, της οδηγίας 92/43, την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική πρακτική κατά την οποία, παρά τα μέτρα προφυλάξεως, διακόπτεται η διαρκής οικολογική λειτουργικότητα του οικοτόπου του οικείου είδους λόγω φθοράς, καταστροφής ή βλάβης που επέρχεται κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, μεμονωμένο ή σωρευτικό, με αποτέλεσμα η απαγόρευση να εφαρμόζεται μόνον εφόσον η κατάσταση διατηρήσεως του επίμαχου είδους, σε κάποιο από τα επίπεδα που αναφέρονται στο τρίτο ερώτημα, ενδέχεται να επιδεινωθεί;

5)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο τέταρτο ερώτημα, δηλαδή αν, προκειμένου να τύχει εφαρμογής η απαγόρευση, επιβάλλεται η φθορά να αξιολογηθεί σε επίπεδο διαφορετικό από αυτό του ενδιαιτήματος, πρέπει η σχετική αξιολόγηση να γίνεται σε κάποια από τις ακόλουθες κλίμακες ή επίπεδα, ήτοι:

α)    σε καθορισμένο, γεωγραφικά περιορισμένο τμήμα του πληθυσμού, όπως ορίζεται στο στοιχείο α΄, για παράδειγμα, εντός των ορίων μιας περιοχής, του κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)    στον οικείο τοπικό πληθυσμό (βιολογικά απομονωμένο από τους λοιπούς πληθυσμούς του είδους)·

γ)    στον σχετικό μετα-πληθυσμό·

δ)    στον συνολικό πληθυσμό του είδους εντός του σχετικού βιογεωγραφικού περιφερειακού τομέα της περιοχής κατανομής του;»

Το δεύτερο και το τέταρτο από τα ερωτήματα που θέτει το mark - och miljödomstolen (δικαστήριο κτηματικών και περιβαλλοντικών διαφορών, Σουηδία) περιλαμβάνουν το ερώτημα αν η αυστηρή προστασία που προβλέπεται από τις οδηγίες παύει να ισχύει για είδη για τα οποία ο στόχος της οδηγίας (ικανοποιητική κατάσταση διατηρήσεως) έχει επιτευχθεί.

____________

1 EE 2010, L 20, σ. 7.

2 EE 1992, L 206, σ. 7.