Language of document :

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 23. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Monomeles Protodikeio Serron- Řecko) – WP v. Trapeza Peiraios AE

(Věc C-105/19)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Ochrana spotřebitelů – Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice Rady 93/13/EHS – Pravomoci a povinnosti vnitrostátního soudu – Řízení o platebním rozkazu – Vyhovění odporu proti tomuto rozkazu – Nedostatečné upřesnění skutkového a právního rámce sporu v původním řízení, jakož i skutečností odůvodňujících potřebu odpovědi na předběžnou otázku – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Monomeles Protodikeio Serron

Účastníci původního řízení

Žalobce: WP

Žalovaná: Trapeza Peiraios AE

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Monomeles Protodikeio Serron (soud prvního stupně v Serres – samosoudce, Řecko) ze dne 11. ledna 2019 je zjevně nepřípustná.

____________

1 Úř. věst. C 148, 29.4.2019.