Language of document :

Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. mai 2019. aasta määrus (Monomeles Protodikeio Serroni eelotsusetaotlus – Kreeka) – WP versus Trapeza Peiraios AE

(kohtuasi C-105/19)1

(Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Tarbijakaitse – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Direktiiv 93/13/EMÜ – Liikmesriigi kohtu pädevus ja kohustused – Maksekäsumenetlus – Maksekäsule esitatud vastuväite rahuldamine – Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimusele vastuse andmise vajadust põhjendatakse – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Monomeles Protodikeio Serron

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: WP

Kostja: Trapeza Peiraios AE

Resolutsioon

Monomeles Protodikeio Serroni (Sérrese esimese astme kohus ainuisikulises koosseisus, Keeka) 11. jaanuari 2019. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.

____________

1 ELT C 148, 29.4.2019.