Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 23.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Monomeles Protodikeio Serron – Kreikka) – WP v. Trapeza Peiraios AE

(asia C-105/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Kuluttajansuoja – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Direktiivi 93/13/ETY – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta ja velvollisuudet – Maksamismääräysmenettely – Tällaista määräystä koskevan vastaväitteen hyväksyminen – Pääasian tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja sekä syitä, joiden vuoksi ennakkoratkaisukysymykseen olisi tarpeen vastata, ei ole täsmennetty riittävästi – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen )

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Monomeles Protodikeio Serron

Asianosaiset

Kantaja: WP

Vastaaja: Trapeza Peiraios AE

Määräysosa

Monomeles Protodikeio Serronin (yhden tuomarin kokoonpanossa toimiva Sérresin alioikeus, Kreikka) 11.1.2019 tekemällään päätöksellä esittämän ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.

____________

1 EUVL C 148, 29.4.2019.