Language of document :

Rješenje Suda (šesto vijeće) od 23. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Monomeles Protodikeio Serron - Grčka) – WP protiv Trapeza Peiraios

(predmet C-105/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. Poslovnika suda – Zaštita potrošača – Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima – Direktiva 93/13/EEZ – Ovlasti i obveze nacionalnog suda – Postupak izdavanja platnog naloga – Prihvaćenje prigovora protiv tog naloga – Nepostojanje dovoljnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka te o razlozima kojima se opravdava potreba za davanjem odgovora na prethodno pitanje – Očita nedopuštenost)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Monomeles Protodikeio Serron

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: WP

Tuženik: Trapeza Peiraios AE

Izreka

Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Monomeles Protodikeio Serron (Prvostupanjski sud u Seresu po sucu pojedincu, Grčka), odlukom od 11. siječnja 2019., očito je nedopušten.

____________

1 SL C 148, 29. 4. 2019.