Language of document :

A Bíróság (hatodik tanács) 2019. május 23-i végzése (a Monomeles Protodikeio Serron [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – WP kontra Trapeza Peiraios AE

(C-105/19. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – Fogyasztóvédelem – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – 93/13/EGK irányelv – A nemzeti bíróság jogkörei és kötelezettségei – Fizetési meghagyásos eljárás – Az e fizetési meghagyással szembeni ellentmondásnak történő helyt adás – A ténybeli és a jogszabályi háttér kellően részletes ismertetésének, valamint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adandó válasz szükségességét igazoló indokoknak a hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Monomeles Protodikeio Serron

Az alapeljárás felei

Felperes: WP

Alperes: Trapeza Peiraios AE

Rendelkező rész

A Monomeles Protodikeio Serron (a szerreszi egyesbíróság, Görögország) által a 2019. január 11-i határozatban előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

____________

1 HL C 148., 2019.4.29.