Language of document :

2019 m. gegužės 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Monomeles Protodikeio Serron (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) WP / Trapeza Peiraios AE

(Byla C-105/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis – Vartotojų apsauga – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Direktyva 93/13/EEB – Nacionalinio teismo įgaliojimai ir pareigos – Mokėjimo įsakymo išdavimo procedūra – Prieštaravimo šiam įsakymui tenkinimas – Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes ir priežasčių, pateisinančių būtinybę atsakyti į prejudicinį klausimą, nenurodymas – Akivaizdus nepriimtinumas)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Monomeles Protodikeio Serron

Šalys

Ieškovė: WP

Atsakovė: Trapeza Peiraios AE

Rezoliucinė dalis

2019 m. sausio 11 d. Monomeles Protodikeio Serron (Serės apygardos teismas, vienas teisėjas, Graikija) nutartimi pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.

____________

1 OL C 148, 2019 4 29.