Language of document :

Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 23. maija rīkojums (Monomeles Protodikeio Serron (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – WP/Trapeza Peiraios AE

(Lieta C-105/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Patērētāju aizsardzība – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – Direktīva 93/13/EEK – Valsts tiesas pilnvaras un pienākumi – Maksājuma rīkojuma procedūra – Pret šo rīkojumu vērsta iebilduma apmierināšana – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemesliem, kas pamato atbildes uz prejudiciālo jautājumu vajadzību, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Monomeles Protodikeio Serron

Pamatlietas puses

Prasītājs: WP

Atbildētāja: Trapeza Peiraios AE

Rezolutīvā daļa

Monomeles Protodikeio Serron (Seres pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā, Grieķija) ar 2019. gada 11. janvāra lēmumu iesniegtais lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir acīmredzami nepieņemams.

____________

1 OV C 148, 29.4.2019.